adhd-coaching

Een Ander Licht adhd-coaching

Een Ander voorbeeld van ADHD-Coaching

De volgende coachings-sessie ging verder met het meisje, wat buiten haarzelf geplaatst was.

Zij voelde, dat als zij contact met zichzelf wilde maken, daarvoor uit haar lichaam moest en haar aandacht niet meer bij het hier-en-nu kon houden.

Met behulp van NLP, en innerlijk-kindwerk is het haar gelukt om haar innerlijke kind terug te krijgen in haar lichaam, wat nu een rustige en veilige plek was geworden om te zijn. (Over innerlijk kind kun je hier meer lezen.) Er viel veel op zijn plek, wat betreft haar jeugd. Het dagdromen(een manier om bij haarzelf uit te komen) bijvoorbeeld en de wens om al vroeg uit huis te gaan.

Zij voelde zich krachtig worden daardoor en met haar aandacht in het hier-en- nu zijn. Ook vroeg zij zich af, of dit nou het werkelijke probleem van de aandachtstoornis was. Het lijkt er tot nu toe wel op. Ze had nog andere dingen om aan te werken in relatie tot de ADHD. Er waren nog andere symptomen, waar ze vanaf zou willen.

Het mooie van deze twee sessies zijn, dat de aandachtskant van de ADHD duidelijk wordt in deze sessie en de hyperactieve kant in de eerste sessie. Bij een ieder zal de oorzaak van de symptomen weer iets anders zijn. Ieder mens is uiteindelijk uniek.

Wat prettig is, is dat het bewijst, dat er goed te werken is met de symptomen van AD/HD.

Find your beauty in being different!

©Anneke Klijn Velderman 2008