adhd-coaching

Een Ander Licht adhd-coaching

Innerlijk kind

Een aantal hulpverleners vragen zich terecht af, of mensen met ADHD niet meer last hebben van het onbegrip van hun omgeving en het zich continu aanpassen daaraan, dan aan de ADHD zelf. De lasten zijn allang duidelijk gemaakt door de omgeving, al vanaf dat je heel klein bent en heb jezelf ook al ervaren en eigen gemaakt. De lusten veelal niet. Als ervaringsdeskundige heb ik ook veel last gehad van de oordelen van mensen. Doe eens rustig, let eens op, moet dat nou allemaal zo snel? Je probeert je aan te passen, te voldoen aan wat mensen van je verwachten, maar je raakt steeds verder van jezelf weg. Verder weg van je eigen essentie.

Innerlijk-kind-werk is een vorm van regressie-therapie. Hierbij maak je in trance contact met het kind in jezelf. Het kind wat je geweest bent, op alle verschillende leeftijden, door je leven heen. Wanneer een kind iets gebeurt, maakt het op zijn "eigen wijze" een besluit, een beslissing, hoe met een situatie om te gaan. Het verliest dan vaak zijn verwondering en betovering, zijn onschuld en zijn levenslust. Het sluit zijn eigen essentie af, om te kunnen overleven in de wereld. Wanneer het kind opgroeit en volwassen wordt, komt de volwassene de overlevingsmechanismen van het kind in zichzelf weer tegen en mist zijn eigen essentie. Door innerlijk-kind-werk kun je je eigen essentie weer ontsluiten. In de folder kun je nog meer lezen.
.

s
Therapie meer lees je in de folder...

Find your beauty in being different!

©Anneke Klijn Velderman 2008